Sözlükte "yapı" ne demek?

1. Barınmak ya da başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık yapıtı, bina; canlı bir varlığın ruh ya da beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür.
2. Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb, inşaat; bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür.
3. (bir kimse, bir kuruluş vb) yapma, oluşturma, onaya konulma, meydana getirme; öğeleriyle somut bağımlılığı olan bütünyapı

Yapı kelimesinin ingilizcesi

adj. structural
n. architecture, being, blood, build, building, chemistry, composition, conformation, constitution, construction, contexture, corpus, disposition, edifice, erection, fabric, fiber, fibre, form, frame, framework, habit, habit of body, make, make up

--Reklam--